x
 

  VD-bloggen

  I över tjugo år har jag arbetat med IT, mätningsteknik, marknadsföring, ledarskap och affärsutveckling i olika roller och organisationer. Ibland händer det saker, paradigmskiften. Mätteknik är ett område som förändrar världen konstant, exempelvis lasern, GPS, digitala kameror och tredimensionell laserscanning. Det är teknik som vi inte skulle klara oss utan idag. Visste du att den optiska längdmätaren är en svensk uppfinning av Erik Bergstrand? Han uppfann redan 1947 ett instrument som kunde bestämma längder genom att mäta ljusets hastighet, då anställd på Rikets allmänna kartverk. Instrumentet utvecklades vidare av AGA och fick namnet Geodimeter.

  Radartekniken är en uppfinning från 1935 av Robert Watson-Watt. Och den är för oss alla synonymt med en utrustning som finns på båtar och i flygplan. En roterande antenn som skickar ut radiovågor och som studsar tillbaka för avståndsbestämning. Men radar kan vara så mycket mer. Genom att göra radarantennerna faslinjära och bredbandiga inom mikrovågsområdet så går det att titta in i saker gjorda av keramiska material, trä m.m. Helt ofarligt eftersom effekten är så låg. Mikrovågorna studsar tillbaka när de träffar objekt av metall och vatten, men kan även detektera övergångar mellan olika material.

  Inom stål- och metallindustrin har många processer varit i det fördolda i årtionden. Extremt varma, smutsiga, dimmiga eller farliga miljöer har gjort det omöjligt att titta in i dessa processer. Ibland har matematiska modeller fått ”gissa” hur metallämnen beter sig. Oönskade och dyrbara produktionsstopp har kommit som en obehaglig påminnelse om bristen på bra övervakningssystem och sensorer. I bästa fall har enstaka mätsensorer löst delar av problemet, men aldrig i sin helhet och i realtid.

  Nå, vad har nu Erik Bergstrand med radar att göra. Jo, han mixade sin kunskap om fysiken och den nödvändiga Kerr-cellen med de geodetiska behoven av att kunna mäta triangelpunkter med högre noggrannhet. Allt för att kunna göra bättre och noggrannare kartor. En innovation och en cross-over! Det Radarbolaget har gjort är att kombinera kunskapen om industrins behov av övervakning av slitage, underhåll och processer med radarteknik. Nu gick det inte att ta en radar från ”hyllan”. Den radar som företaget behövde fanns inte. Efter åtta års utveckling har idag företaget innovativ teknik och innovativa lösningar som överträffar det mesta på området.

  Radarn tittar in i ugnar och positionerar stålämnen. Den övervakar processer och är en del i ökad automation. Radarsensorn är imponerande i sig. Men kanske mest imponerande är kärnan i mätsystemet, en enhet som kan koppla samman upp till fyrtio sensorenheter med sex sensorer till varje enhet. Över 240 sensorer i ett system! Systemet begränsar sig inte bara till radarsensorer utan det går även att koppla till laser och ultraljudsensorer. Allt är tidssynkroniserat och mätningar görs i realtid. Ett komplett mätsystem för komplex övervakning i svåra miljöer och av stora objekt, kort och gott. Det svåra har blivit enkelt, ett paradigmskifte vi står mitt upp i.

  Patrik Ottoson, VD Radarbolaget

   

  Geodimeter från 1948 (källa: Kartan i våra hjärtan)

   

  Radarmätning från 2008 ovanpå en ringugn på Sandvik
Släpp mig på rätt plats.