x
 

    UWB - bredbandig mikrovågsradar

    Ultra-wide-band radar har möjlighet att tränga igenom keramiska material, trä och annat material som inte består av metall, vatten eller elektriskt ledande material. Radarbolagets antenner opererar inom frekvensområdet 800 MHz och 4 GHz. Effekten från denna sorts radar är mycket liten och når inte längre än 10-20 meter. Radarbolaget har ett internationellt patent för övervakning av värmebehandlingsugnar med radarsensorer. Intressant läsning och defintioner finns på wikipedia:

    1. ·    Bredbandsradar, UWB-radar 
    2. ·    Markradar, ground penetetrating radar
    3. ·    Radar

Släpp mig på rätt plats.