x
 

    Stipendium

    Vi tror att nätverk är en framgångsfaktor för enskilda individer och för oss som företag. Därför engagerar vi oss också i forsknings- och utbildningsverksamhet. I ett samarbete med Högskolan i Gävle utlyser vi varje år ett stipendium om maximalt 20 000 kr. Ett nära samarbete mellan studenter, högskola och företag kan leda till livslånga relationer.

    Till ansökan

     

Släpp mig på rätt plats.