x
 

  Slitage och underhåll

  Värmningsugnar i stålindustrin, vägar och broar inom infrastrukturen, väggar och konstruktioner inom byggsektor slits med tiden. Inom industrin leder detta till produktionsstopp. Inom andra sektorer kan sprickor skapa stora underhållskostnader om de inte åtgärdas i tid. Miljö- och säkerhetsaspekter är viktiga faktorer i dessa sammanhang. Syftet med att övervaka slitage och underhåll är att åstadkomma fler drifttimmar, säkrare drift, minskad energiförbrukning och färre skador. Med övervakning kan underhåll planeras bättre. Underhållsarbetet kan också försnabbas genom att radar i realtid kan granska påföringen av nytt material, t.ex. keramik. Exempel på saker som radar kan detektera:

  1. Tjocklek
  2. Ytterdimension
  3. Förändringsdetektion
  4. Sprickor
  5. Temperatur och fuktighet

   

  Övervakning av slitaget i värmebehandlingsugnar

Släpp mig på rätt plats.