x
 

  Radar

  Radar (förkortning av ”Radio Detection and Ranging”) används för upptäckt och avståndsbedömning med radiovågor. Genom att göra kontinuerliga mätningar går det också att bestämma hastighet och acceleration. Radar mäter inte i en exakt riktning som en laser eller en kamera, utan det krävs då en roterande antenn eller flera sammankopplade antenner för att beräkna riktningen till ett objekt. Med radiovågor i 2 Ghz så ser man ett område som är ungefär lika stort som avståndet till objektet. Ju högre frekvens desto mindre blir antennerna och målområdet. Tydliga kanter i metall eller av vatten ger extra bra signaler, vilket gör sådana objekt lätta att identifiera. Vid radarmätning är det viktigt att referensmäta objektet när det är tomt eller i normalläge. Då kan skillnader och det intressanta objektet lättare identifieras. Störningar och annat som syns kallas ”klotter”, det kan filtreras bort med referensmätningen.

  Bredbandig mikrovågsradar används av Radarbolaget då den har möjlighet att tränga igenom keramiska material ännu bättre. Bredbandig betyder att frekvensspektrumet är brett. Mikrovågor är elektromagnetisk strålning från 300 Mhz och uppåt. Radarbolagets antenner opererar inom C-bandet på 1 GHz - 3 GHz. Effekten från denna sorts radar är mycket liten och når inte längre än ett tiotal meter. Den är därför helt ofarligt och är 80 dB (108 gånger) lägre än gällande gränsvärden från Strålskyddsmyndigheten (SSM).

  Radaregenskaper:

  1. "Ser" igenom keramik, smutsiga miljöer, vattenånga
  2. "Ser" övergångar mellan olika material (t.ex. keramik, luft)
  3. Totalreflektion mot metall
  4. Mäter i alla riktningar
  5. Kan skyddas med keramik, kylas och övertryck
  6. Mätnoggrannhet på 1 mm
  7. Mäter 20-50 ggr/s (medelvärdesbildade mätningar)

   

   

  Substraktion ger målsignalen 
Släpp mig på rätt plats.