x
 

  Mätsystem

  Tänk dig ett mätsystem där du i realtid kan mäta objekt med upp till 240 sensorer. Tidssynkningen mellan sensorerna är på pikosekunder (10-12 sekunder). Allt sker i realtid. Tänk dig också ett system där det inte spelar någon roll om det är en blandning av radarsensorer, laser eller ultraljudssensorer. Och det är snabbt, noggrant och kan integreras med övriga industriprocesser. Det är vårt mätsystem!

  Kärnan i vårt mätsystem är en CPU-enhet (Central Processing Unit). Den består av en RPU-enhet (Radar Processing Unit) där sensorsignaler förbehandlas och en DPU-enhet (Data Processing Unit) där mätdata efterbearbetas, integreras och visualiseras. DPU-enheten styr RPU-enheten som i sin tur styr en eller flera sensorer. De egenutvecklade radasensorerna, så kallade WRT (Wide-band radar transceivers), kan vara sammankopplade med två eller flera antenner. RPU-enheten styr hela mätförfarande och ser till att sensorerna mäter i realtid, exakt tidssynkroniserat.

  Radarsensorerna (WRT) och antennerna ska fungera i heta och smutsiga miljöer. Därför monteras de i industriella elektroniklådor som isoleras med keramiska material och kyls med tryckluft i en miljö med övertryck. Strömförsörjning och fiberanslutning görs i särskilt isolerade kabelskydd, allt enligt industriell standard.

  Radarbolagets produkter i mätsystemet:

  1. ·    RPU (Radar Processing Unit): förbehandling av sensorsignaler
  2. ·    DPU (Data Processing Unit): efterbearbetning, gränssnitt
  3. ·    RadarsensorWRT (Wide-band radar transceivers)
  4. ·    Antenn: bredbandig faslinjär Vivaldiantenn
  5. ·    SFP: elekto-optisk omvandlare
  6. ·    Dynamic switch: dynamisk switch, 10 Gbit/s, 6x6 in/ouput

   

  Mätsystem för stora och komplexa industriella objekt
  med interagerande radarsensorer
Släpp mig på rätt plats.