x
 

  Övervakning av processer

  Oplanerade produktionsstopp, ineffektivitet, dyra processer, låg produktionskapacitet eller låg produktkvalitet är exempel på skäl varför processer måste övervakas. Många gånger handlar det också om arbetsmiljö, farliga processer och annan miljöpåverkan. Att inte ha koll på läget kostar pengar och är en säkerhetsrisk. I dagsläget används sensorer i stor omfattning inom industrin. Dessa integreras med produktionssystem och andra administrativa datasystem för produktionsstyrning, planering och uppföljning. Ju dyrare processerna är desto viktigare är det att övervaka dem.

  Processer där komplexa mätsystem och radar kan användas:

  1. Övervakning av i värmebehandlingsugnar
  2. Mätning i stora och svåra utrymmen
  3. Ämnesföljning och ämnesförändringar i ugnar
  4. Lägesgivare vid ugnar och rullbanor
  5. Dimensionsmätning av objekt och utrymmen
  6. Positionsbestämning av rörliga objekt
  7. Temperaturmätning av icke elektriska material

   

  Styrkan med Radarbolagets mätsystem är att det integreras med övriga produktionssystem. Vi går längre än att bara tillgängliggöra sensorer. Vi skapar ett system och gör data begripliga för övervakning och styrning. Det spelar ingen roll om det är komplexa miljöer, enskilda objekt eller delar av ett objekt.


  Radarsensorerna monteras utanför mätobjektet,
  mätningen är beröringsfri och oförstörande

Släpp mig på rätt plats.