x
 

  Mätning

  Vi bygger inte automationssystem. Däremot kan vårt mätsystem och våra sensorer vara viktiga komponenter i ett sådant system. Eftersom mätsystem och sensorer kan integreras med andra system är det möjligt att koppla vårt system till ett automationssystem. Integration görs antingen med radarenheten (RPU) eller med databeräkningsenheten (DPU).

  I besvärliga situationer där inte vanliga sensorer fungerar är radarsensorn en pålitlig lägesgivare eller mätinstrument. Elektromagnetiska mikrovågor störs inte på samma sätt som ljusvågor eller ljudvågor. Vårt mätsystem fungerar bäst för svåra, komplexa och stora processer. Det kan handla om att mäta i ugnar eller att mäta stora varma objekt. Många gånger fungerar inte laser eftersom det bildas en korona eller ett glödskal kring varma metallobjekt. Våra sensorer behöver inte monteras i rullbanor eller i ugnar. De kan installeras på säkert avstånd från mätobjekt, till och med på andra sidan en keramisk vägg.

  Varje lösning är unik och ställer höga krav på tillgänglighet, snabbhet och noggrannhet. Implementeringar varierar från fall till fall, vilket kan innebära att mätsystemet antingen ansluts på tekniknivå eller på lösningsnivå. På tekniknivå tillhandahålls förbehandlade radarsignaler och rådata. På lösningsnivå efterbearbetas radarsignaler och mätningen kopplas till respektive tillämpningsområde.

  Exempel där komplexa mätsystem och radar kan användas:

  1. Avståndsmätning till objekt
  2. Breddmätning av objekt
  3. Hastighetsmätning av objekt
  4. Dimensionsmätning av objekt
  5. Detektion av objekt

   

  Mätning har engagerat mänskligheten sedan
  tidernas begynnelse och påkomsten av matematik

Släpp mig på rätt plats.