x
 

  Stål och metallindustrin

  Radarbolagets lösningar syftar till att övervaka svåra processer eller svåra objekt. Svåra processer karaktäriseras av heta, smutsiga och dimmiga miljöer. Svåra objekt kan vara stora, svåra att nå, finnas på andra sidan en vägg eller vara svåra att se med traditionell sensorteknik. Radarsensorn har fördelen att se igenom keramiska material, vattenånga och miljöer med hög partikeltäthet. Mätning med radar är beröringsfri och oförstörande. Utrustningen levereras enligt industriell standard, skyddade mot värme och smuts. I och med att vi tillhandahåller komplexa mätsystem kan även stora objekt övervakas såsom värmningsugnar.

   Exempel på svåra processer:

  1. Mätning och övervakning av värmningsugnar
  2. Detektion i dammiga och blöta miljöer
  3. Detektion av stålämnen på rullband
  4. Dimensionsbestämning i farliga och förorenade miljöer
  5. Positionering av heta eller dolda objekt
  6. Hastighetsbestämning av rörliga ämnen
  7. Temperaturmätning av stålämnen

   

   

   


   
Släpp mig på rätt plats.