x
 

  Historia och framtid

  Allt startade på Radarbolaget med tredimensionell mätning av ugnar inom stålindustrin. Kunderna var intresserade av att övervaka slitage och dokumentera behov av underhåll. Till en början använde sig företaget av laserscanning, men lasern visade sig snabbt ha begränsningar. Det gick inte att mäta i varma ugnar och det gick inte heller att se in eller igenom väggarna. Kunde en radar lösa detta problem? Efter att ha letat på marknaden efter lämpliga radarsensorer och mätsystem visade det sig ganska snabbt att det varken fanns mätsystem eller radarsensorer för kundernas behov. Sagt och gjort, företaget utvecklade både ett mätsystem för komplex mätning och radarsensorer.

  Utvecklingsarbetet påbörjades år 2004 och var till en början fokuserat på att utveckla en radarövervakningsutrustning till värmebehandlingsugnar för svensk stålindustri. Dessa ugnar är stora, det går inte att se in i dem, de består av keramiska material och de är extremt varma. I ugnarna hanteras stålämnen som väger flera ton. Ämnena kan ibland hamna snett eller välta vilket skapar dyrbara produktionsstopp och farliga situationer.  

  Det tekniska utvecklingsarbetet bestod i att ta fram en bredbandsradar för att med mikrovågor genomlysa ugnen från utsidan. Genom att styra alla sensorerna med ett mätsystem erhölls en tredimensionell modell av allt som händer i ugnen – position, förändringar av ämnen och slitage av härden.

  I sjuttio år har stålindustrin producerat stål i värmebehandlingsugnar utan att veta vad som händer i dem. Vid traditionell drift finns ingen information om händelseförloppen i ugnen. Operatören får mer eller mindre arbeta ”på känn”. Med ett komplext mätsystem med radarsensorer är det nu möjligt att i realtid följa ugnens status, visualisera produktionen, mäta temperaturer och minimera oplanerade driftstopp.

  Detta är bara början på en lång resa för oss med avancerade mätsystem och radarsensorer för industrin. Varhelst vi tittar finns det hur många svårhanterliga övervakningssituationer som helst. Det var så två andra lösningar föddes – dimensionsmätning vid stålämnen och kantmätning vid stålbandsproduktion.

  Radarns förträfflighet i smutsiga, varma och fuktiga miljöer är stor. Eftersom den kan placeras utanpå mätobjekten och kapslas in i värmebeständiga material är den också stöt- och värmetålig. Vårt komplexa mätsystem gör det svåra enkelt. Upp till fyrtio mätsensorer i ett sammakopplat mätsystem och integrering med befintliga produktionssystem är nyckelkoncept. Det är helheten som skapar kundnytta. Vi har hittills bara skrapat på ytan kring kundnytta, lösningar, produkter och teknik…     

   

  Övervakning och upptäckt av skador i ringugn

  Framtida övervakning av stålämen och deras temperaturer
  inom forskningsprojektet TARA
Släpp mig på rätt plats.