x
 

   Antenn

   Antenner finns två varianter; sändare och mottagare. Antennerna är en så kallade bredbandig faslinjär Vivaldiantenn som sänder inom mikrovågsområdet. Signalstyrkan är låg och ofarlig för människor. Den motsvarar signalstyrkan från en kodnyckel till lamret för bilar. Antenn levereras parvis monterade i industriell elektroniklåda med keramisk isolering.

   Storlek: 185x215 mm

   Material: PCB (Printed Circuit Board)

   Inkapsling/skydd: keramik, t.ex. aluminiuoxid

   Keramiskt inkapslad radarantenn
Släpp mig på rätt plats.