x
 

   Stål- och metallindustrin

   Radarbolagets lösningar syftar till att övervaka svåra processer eller svåra objekt. Svåra processer karaktäriseras av heta, smutsiga och dimmiga miljöer. Svåra objekt kan vara stora, svåra att nå, finnas på andra sidan en vägg eller vara svåra att se med traditionell sensorteknik. Radarsensorn har fördelen att se igenom keramiska material, vattenånga och miljöer med hög partikeltäthet. Mätning med radar är beröringsfri och oförstörande. Utrustningen levereras enligt industriell standard, skyddade mot värme och smuts. I och med att vi tillhandahåller komplexa mätsystem kan även stora objekt övervakas såsom värmningsugnar.

    Radarlösningar för stålindustrin:

   1. Mätning och övervakning av värmningsugnar
   2. Detektion vid in- och utmatning i värmningsugnar
   3. Detektion i dammiga och blöta miljöer
   4. Positionsbestämning och detektion av stålämnen på rullband
   5. Dimensionsbestämning av stålämnen
   6. Kantdetektion av stålband
   7. Positionering av heta eller dolda objekt
   8. Hastighetsbestämning av rörliga ämnen
   9. Temperaturmätning av stålämnen
   10. Nivåmätning av smältor

    

    

Släpp mig på rätt plats.