x
 

  Från idé till produkt

  Radarbolagets kärnkompetens är signalbehandling, elektronik, radioteknik, mätteknik och IT. Det innebär att vi är experter på att konstruera mätsystem, från ax till limpa. Detta gäller särskilt radarteknik, där vi byggt allt från antenner, elektronikkort och mottagare till beräknings- och visualiseringsprogram. Tillsammans med kunder och partner bygger vi kunskap kring varje segment.

  Radarbolaget är produktbolag med syfte att konstruera lösningar för kundernas problem och utmaningar. Vår kärnverksamhet är radarsystem, varför vi gärna arbetar med kunder och partner för att nå ut till en större marknad. För att lyckas på ett bra sätt med detta arbetar vi alltid tillsammans med kund eller partner och kommer vi överens var gränslinjen går:

  1. Idébeskrivning
  2. Första testet, rapport och analys
  3. Förstudie, utvidgad test
  4. Prototyp, referensinstallation
  5. Nollserie, fler referenser och anpassningar
  6. Produkt, marknadsanpassning

  Världsunikt kunnande inom radar, elektronik, 
  signalbehandling, mätsystem och IT 
  för industrin
Släpp mig på rätt plats.