x
 

      Processindustrin

      Process- och tillverkningsindustrin i Sverige har en verksamhet med hög effektivitet och världsledande produkter. Många av processerna har förfinats under lång tid och är känsliga för stora förändringar. Det kan handla om stabila temperaturer, tillförsel av rätt mängd gaser och andra material eller om rätt densitet och struktur i materialet. Mikrovågor kan beröringsfritt och oförstörande övervaka gömda processer samt material och temperaturer i svåra miljöer.  

       

Släpp mig på rätt plats.