x
 

      Partnersamverkan

      Det mest lyckosamma arbetet gör vi tillsammans med partner. En partner tar vårt befintliga radarsystem och bygger en produkt och lösning som försäljs till slutkund. Ett typiskt OEM-förfarande. Det finns också möjlighet att modifiera vårt radarsystem så att det passar för särskilda tillämpningar. I och med att vi arbetar med FPGA:er så är ganska komplicerade modifieringar bara några kodrader bort. Vi kan också specialdesigna elektroniken om det finns särskilda krav gällande storlek, klassning, miljö, funktion m.m. Det viktiga är att du som partner får det du vill ha så att slutkunden blir nöjd.

       

Släpp mig på rätt plats.