x
 

   Nätverksbaserat radarsystem

   Flexibelt distribuerad arrayradar och nätverksbaserat radarsystem, FlexDAR, kan användas för övervakning av stora komplexa objekt och områden. Flera hundra sensorer kan kopplas ihop och samverka i ett enda radarsystem. Radarmätningar görs snabbt och tidssynkroniserat. I ett nätverksbaserat radarsystem har varje sensor en unik identitet och kan flexibelt  kombineras med alla andra sensorer i systemet. Olika polarisationsvinklar kan kombineras för att mäta och detektera svåra objekt. I ett nätverksbaserat radarsystem krävs synkrona dataswitchar och en logisk nätverksuppdelning.

   Radarbolaget har idag en installation på Sandvik Material Technology för övervakning av processer i en av deras stora värmningsugnar. Systemet består av 90 antenner, 120 logiska sensorer och 39 dataswitchar. Hela radarsystemet övervakas av en enda radar- och centralenhet.   

    

    

Släpp mig på rätt plats.