x
 

      Komplexa mätsystem

      Mätsystem för mätning med flera sensorer, rörliga sensorer eller rörliga målobjekt kräver avancerad mätteknik. Med hjälp av databasteknik, visualisering, signalanalys och olinjär regressionsanalys kan vi erhålla mycket mer än bara mätta radarlängder. Genom avancerade geometriska villkor kan vi öka noggrannheten i mätningen eller göra begripliga radaravbildningar i två eller tre dimensioner. Vi har också möjlighet att lagra data för att göra tidsanalyser. I många fall kan många datakällor och datamining ge ytterligare dimensioner på ett mätproblem. Vi kan enkelt ta in produktionsdata och kombinera de med radardata.   

       

Släpp mig på rätt plats.