x
 

   Från idé till produkt

   Radarbolagets kärnkompetens är signalbehandling, elektronik, radioteknik, mätteknik och IT. Det innebär att vi är experter på att konstruera mätsystem, från ax till limpa. Detta gäller särskilt radarteknik, där vi byggt allt från antenner, elektronikkort och mottagare till beräknings- och visualiseringsprogram. Tillsammans med kunder och partner bygger vi kunskap kring varje segment.

   Radarbolaget är ett produktbolag med målet att konstruera lösningar för kundernas problem och utmaningar. Vår kärnverksamhet är radarsystem, varför vi gärna samarbetar med kunder och partner för att nå ut till en större marknad. För att lyckas på ett bra sätt med detta arbetar vi alltid tillsammans med kund eller partner. Vi kommer gemensamt överens om var gränslinjen går för en produkt:

   1. Idébeskrivning
   2. Första testet, rapport och analys
   3. Förstudie, utvidgad test
   4. Prototyp, referensinstallation
   5. Nollserie, fler referenser och anpassningar
   6. Produkt, marknadsanpassning

    

Släpp mig på rätt plats.