x
 

   Energi- och pappersindustri

   Mikrovågor kan användas för att bestämma ett materials egenskaper. Mikrovågor är mycket känsliga för polära ämnen såsom vatten. Därför kan radar- och radioutrustning användas för att bestämma temperatur och fuktighet i biologiskt material. I och med att mätningen går mycket snabbt så kan fuktighets- eller temperaturbestämning göras inom några sekunder.  

    

    

    

    

Släpp mig på rätt plats.