x
 

   Digital radar

   Vårt mål är att tillhandahålla en radar som fungerar robust med mycket hög noggranhet i industriella miljöer. Enligt gällande certifieringsregler från ETSI och FCC får inte radiostrålningen övergå vissa nivåer. En digital radar har fördelen att den skapar en bredbandig radarvåg (UWB=ultra wideband) samtidigt som strålning kan hållas på mycket låga nivåer. Störningskänsligheten minskar  utifrån att en digital kod skickas ut och korreleras, men också för att UWB-tekniken i sig är mindre känslig. Detta är särskilt kritiskt då områden bakom väggar och tak ska övervakas. Eller då omgivningen inte medger visuell sikt.

   Den utsända digitala koden kan direkt jämföras med den reflekterande. Kodförskjutningen ger längden till det reflekterade målet med en noggrannhet runt en millimeter och i vissa fall ännu bättre.  

    

Släpp mig på rätt plats.