x
 

   Bygg och infrastruktur

   Ökade krav på minskad energianvändning medför ökade krav på tätare och effektivare byggnader. För att uppnå effektivare och säkrare transporter som sliter mindre på fordonsflottan krävs bra vägar. Osynliga sprickor och avvikelser i byggnader, broar och vägar är ofta inte synliga med befintliga sensorer. Särskilt inte i ett tidigt skede. Mikrovågor har fördelen att beröringsfritt och oförstörande se in i dessa objekt och ge en ”topografisk karta” av innanmätet. Med ett bra underlag kan effektiva och riktade åtgärder göras tidigt och med minimalt av insatser. 

     

    

Släpp mig på rätt plats.