x
 

   Arbetsfordon

   Arbetsfordon används i många fall i komplicerade och svåra miljöer. I vissa fall efterfrågas att fordonet eller utrustningen på fordonet används på ett mer flexibelt sätt eller att nya funktioner tillförs. Det kan också vara säkerhets- och miljöaspekter som måste omhändertas. En svår miljö kan bestå av partikel tät eller dimmig luft under eller ovan mark. Mätning med radar är beröringsfri och oförstörande, vilket kan underlätta installationen på ett fordon. Radarn kan också skyddas med hög klassning.

   Radarlösningar för arbetsfordon

   1. Detektion av objekt runt fordon
   2. Positionsbestämning av objekt på fordon
   3. Positionsbestämning och trackning av fordon

    

    

    

    

Släpp mig på rätt plats.