x
 

   Övervakning av värmningsugnar

   Värmningsugnar, där stålämnen rör sig eller objekt kan komma ur sitt läge, riskerar alltid att utsättas för haverier. Det kan vara ämnen eller objekt som kommer på snedden, kommer på varandra, smälter, åker in i väggarna, fastar i härden, välter eller hamnar fel på annat sätt. Eldfasta ämnen, glödskal och andra saker kan också lossna och skapa problem. Dessa haverier leder till oplanerade produktionsstopp som är både kostsamma och är farliga att hantera.   

   Radarbolaget erbjuder övervakningslösningar för stegbalksugnar. Även gropugnar, ringugnar, anlöpningsugnar och andra värmebehandlingsugnar kan övervakas. I det senare fallet kan enklare lägesgivare användas. Mätsystem som kan införskaffas komplett eller i delar. Fördelarna med radarövervakning är att mätningen är beröringsfri och oförstörande. Sensorna placeras utanför den keramiska infordringen. Systemet kan bestå av följande delar:

   1. Detektion av stålämnen vid in- och utmatning
   2. Positionering av stålämnen
   3. Ämnesföljning under produktion
   4. Övervakning av härden

    

    

   Radarsensor ovanpå valvet till en värmningsugn
Släpp mig på rätt plats.